Kursus og undervisning i dialektisk adfærdsterapi,  DAT og PTSD

Her vil du møde de ypperste og dygtigste internationale psykologer indenfor kognitiv adfærdsterapi og dialektisk adfærdsterapi. Dialektisk adfærdsterapi er en evidensbaseret behandling rettet mod klienter med personlighedsforstyrrelser.

Behandlingen er udviklet af professor Marsha Linehan fra USA. Hun udviklede terapien til at hjælpe klienter.

Du kan på denne side finde aktuelle kurser og workshops – en oversigt over alle planlagte kurser og workshops kan findes her.

Contact us for more information about courses and workshops

Gratis videoer om DAT og psykiske lidelser

Cand. aut. psyk. Casper Aaen arbejder til daglig med klienter med borderline eller emotionel ustabile personlighedsforstyrrelser på Glostrup Hospital. Der arbejdes ud fra principperne i dialektisk adfærdsterapi.

Jeg kan tilbyde supervision og uddannelser for psykologer, socialrådgivere, sygeplejskere, behandlere og miljøpersonale i DAT. Jeg tilbyder kurser, foredrag, uddannelse og supervision om dialektisk adfærdsterapi, selvskade, PTSD eller spiseforstyrrelser.