12 dages tværfaglig uddannelse
i dialektisk adfærdsterapi København
Start januar 2021 LÆS MERE Start januar 2021 12 dages tværfaglig uddannelse i dialektisk adfærdsterapi Kolding 12 dages tværfaglig uddannelse i dialektisk adfærdsterapi København Start januar 2021
12 dages tværfaglig uddannelse
i dialektisk adfærdsterapi Kolding
Start januar 2021 LÆS MERE

Velkommen til Center for Dialektisk adfærdsterapi og PTSD

Jeg har arbejdet med DAT i 15 år på forskellige psykiatriske centre i Region Hovedstaden. Jeg har lavet workshops med anerkendte psykiater og psykologer fra USA, Canada og UK for at blive dygtig og udvikle mine kompetencer indenfor DAT, borderline, spiseforstyrrelser og PTSD bl.a. med workshops med Prof. Alan Fruzzetti, Prof. Marsha Linehan, Prof. Edna Fo. og Prof. Fairburn med flere.

Dialektisk adfærdsterapi er en evidensbaseret behandling rettet mod klienter med personlighedsforstyrrelser. Behandlingen er udviklet af professor Marsha Linehan fra USA. Hun udviklede terapien til at hjælpe klienter med alvorlig suicidal- og selvdestruktiv adfærd.

PTSD behandling Prolonged Exposure er en evidensbaseret behandling til PTSD, som Casper Aaen har både meget klinisk erfaring og teoretisk erfaring. Metoden er udviklet af Prof. Edna Foa, som har forsket både teoretisk og klinisk i PTSD i hele hendes karriere.

I 2020 bor jeg og familien i Finmarken i Nordnorge, hvor jeg arbejder som psykolog på et psykiatrisk ambulatorium, men vender tilbage til DK i 2021.

Du kan på denne side finde aktuelle kurser og workshops

– en oversigt over alle planlagte kurser og workshops kan findes her kurser og workshops kan findes her.

Contact us for more information about courses and workshops

Gratis videoer om DAT og psykiske lidelser

Cand. aut. psyk. Casper Aaen arbejder til daglig med klienter med borderline eller emotionel ustabile personlighedsforstyrrelser på Glostrup Hospital. Der arbejdes ud fra principperne i dialektisk adfærdsterapi.

Jeg kan tilbyde supervision og uddannelser for psykologer, socialrådgivere, sygeplejskere, behandlere og miljøpersonale i DAT. Jeg tilbyder kurser, foredrag, uddannelse og supervision om dialektisk adfærdsterapi, selvskade, PTSD eller spiseforstyrrelser.