30 timers kursus i dialektisk adfærdsterapi for psykologer og læger, anden teoretisk retning

Dialektisk adfærdsterapi har god evidens for klienter med en emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse. Emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (ICD10) hører til de psykiatriske lidelser, der er stærkt ressourcekrævende i psykiatrien. Disse klienter har hyppigt suicidal adfærd og selvskadende adfærd. Der ses en høj comorbiditet, således mange med en EUP har comorbid depression, angst, spiseforstyrrelser og/eller misbrug af forskellig art. 

Dialektisk adfærdsterapi har fire fokusområder i behandlingen: relationer, følelsesregulering, opmærksomheds- og krisefærdigheder. Der arbejdes på at balancere validering/acccept og problemløsning og forandring i den terapeutiske intervention med patienter med emotionel dysregulation. Deltagerne vil lære mange kliniske færdigheder: kædeanalyse, tilbagefaldsforebyggelse, opmærksomhedstræning, følelseregulering, accept-færdigheder, krisefærdigheder og relationsfærdigheder.

Følgende punkter vil blive gennemgået:

  • Fremvisning af videoer med klienter med misbrug, spiseforstyrrelser, PTSD og borderline. DAT redskaber er anvendelige i forhold til disse målgrupper.
  • Den biosociale model, emotionel sårbarhed og invaliderende miljø
  • Hvad er emotionel dysregulation? Hvordan påvirker det klienter med selvskade, spiseforstyrrelser, misbrug og anden destruktiv adfærd.
  • Behandlingens faser: fra selvskade til erhvervelse af DAT færdigheder
  • Følelsesregulering, opmærksomheds-, krise- og relationsfærdigheder
  • Adfærdsterapi: kædeanalyser, ugeskema, forstå emotioner i en adfærdsmæssig kontekst
  • Dialektik i DAT behandlingen
  • Terapeut mindfulness

Forfatter, psykolog og specialist i voksenpsykoterapi Casper Aaen er ansvarlig for uddannelsen. Han har gennem de sidste 12 år arbejdet DAT i voksenpsykiatrien. med. Han har stor klinisk erfaring med spiseforstyrrelser, selvskade, misbrug, personlighedsforstyrrelser, angst, depression, traumer og OCD mm. Han har modtaget træning af Prof. Alan Fruzetti, Prof. Edna Foa og Prof. Marsha Linehan. Han skrevet bøgerne “Lev med dine følelser”, ”Kom over dit livs traume”, bidragsyder til bøgerne ”PTSD – psykoterapeutiske tilgange” og ”Grundbog i kognitiv terapi”.

Godkendelse til specialist: Dialektisk adfærdsterapi til emotionelt ustabil personlighedsstruktur. Godkendes med 30 timer i emneområde 12.4.4.2.3. anden teoretisk retning, for kursister med en alternativ hovedretning. Timerne kan desuden tilføjes til ansøgningen iht. retningslinjerne for det fleksible valg, som erstatning for timer i det tværgående modul.

Datoer: 12-13 & 26-27 marts 2020 & 17 april 2020 kl. 8.30-16.00

Pris: 8000,- plus moms

Sted: Diakonissen, Peter Bangsvej 1, 2000 Frederiksberg

Deadline: 1.2. 2020