Kognitiv grundlagsteori og dialektisk adfærdsterapi til emotionelt ustabil personlighedsstruktur, (30 timer som anden teoretisk retning) for læger og psykologer

Dialektisk adfærdsterapi har god evidens for klienter med en emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse. Emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (ICD10) hører til de psykiatriske lidelser, der er stærkt ressourcekrævende i psykiatrien. Disse klienter har hyppigt suicidal adfærd og selvskadende adfærd. Der ses en høj comorbiditet, således mange med en EUP har comorbid depression, PTSD, angst, spiseforstyrrelser og/eller misbrug af forskellig art.

Dialektisk adfærdsterapi har fire fokusområder i behandlingen: relationer, følelsesregulering, opmærksomheds- og krisefærdigheder. Der arbejdes på at balancere validering/acccept og problemløsning og forandring i den terapeutiske intervention med patienter med emotionel dysregulation. Deltagerne vil lære mange kliniske færdigheder: kædeanalyse, tilbagefaldsforebyggelse, opmærksomhedstræning, følelseregulering, accept-færdigheder, krisefærdigheder og relationsfærdigheder.

Følgende punkter vil blive gennemgået:

–    Kognitiv grundlagsteori (teori bagved kognitiv terapi, evidens for kognitiv terapi)

–    Teori bagved dialektisk adfærdsterapi

 • Fremvisning af videoer med klienter med selvskade, angst, konflikthåndtering.
 • Teori om den biosociale model, emotionel sårbarhed og invaliderende miljø
 • Hvad er emotionel dysregulation? Hvordan påvirker det klienter med selvskade, spiseforstyrrelser, misbrug og anden destruktiv adfærd.
 • Behandlingens faser: fra selvskade til erhvervelse af DAT færdigheder
 • Følelsesregulering, opmærksomheds-, krise- og relationsfærdigheder
 • Adfærdsterapi: kædeanalyser, ugeskema, forstå emotioner i en adfærdsmæssig kontekst
 • Dialektik i DAT behandlingen: gennemgang af udvalgte færdigheder fra færdighedstræningen.
 • Terapeut mindfulness

Underviser:

Forfatter, psykolog og specialist i voksenpsykoterapi Casper Aaen er ansvarlig for uddannelsen. Han har gennem de sidste 16 år arbejdet DAT i voksenpsykiatrien med forskellige målgrupper som spiseforstyrrelser, selvskade, misbrug, personlighedsforstyrrelser, angst, depression, traumer og OCD mm. Han arbejder fortsat i voksenpsykiatrien med DAT. Han har modtaget træning af Prof. Alan Fruzetti, Prof. Edna Foa og Prof. Marsha Linehan. Han skrevet bøgerne “Lev med dine følelser”, ”Kom over dit livs traume”, bidragsyder til bøgerne ”PTSD – psykoterapeutiske tilgange” og ”Grundbog i kognitiv terapi”.

Kurset kan godkendes som beskrevet i vedlagte dokument:

Godkendt til specialistuddannelse(r)

(Hvilke/n?)

Emneområde: Intervention voksne, kognitiv

Modul: Specialiseringsmoduler

(udfyldes af sekretariatet)

Merit: (udfyldes af sekretariatet)
Specialist i Psykoterapi med voksne

Specialist i Psykoterapi med børn og unge

12.4.4.2.3 Anden teoretisk referenceramme (30 timer) Kognitiv/adfærdsterapeutisk 30 timer
Specialist i Sundhedspsykologi med voksne

Specialist i Sundhedspsykologi med børn og unge

11.4.4.2.2. Teori og Intervention i det kliniske arbejde (90 timer) Uddannelse retning Voksne 30 timer
Specialist i Psykopatologi 13.4.4.2.3. Behandling 18 timer

  Navn/Name *

  Faktura adresse/Billing adress *

  Postnr. *

  Land/Country *

  E-mail *

  Privat/firma / Private/Company

  PrivateCompany

  EAN nr./WAT nr.

  Kommentar/Comments

  Handelsbetingelser / Terms and Conditions
  - Læs dem her / Read them here

  Jeg acceptere handelsbetingelserne / I accept the Terms and Conditions

  Deltagere: 75% skal være læger og psykologer, max. 25% er andre faggrupper.

  Nyt kursus kommer i efteråret 2024

  Pris: 9000,- plus moms

  Sted: Diakonissestiftelsen, Peter Bangsvej 5B, 1 sal, 2000 Frederiksberg

  Deadline: 1.7.22

  Litteratur

  DAT – dialektisk adfærdsterapi – færdighedstræning af Marsha Linehan. 2018. Dansk Psykologisk Forlag

  Grundbog i kognitive metoder. Irene Oestrich. 2019. Dansk Psykologisk Forlag

  Artikler til læsning om DAT fremsendes ved tilmelding.