Hvem er Casper Aaen

Specialist i voksenpsykoterapi Casper Aaen arbejder til daglig med klienter med borderline eller emotionel ustabile personlighedsforstyrrelser på Glostrup Hospital. Der arbejdes ud fra principperne i dialektisk adfærdsterapi. Jeg har tidligere arbejdet i 8 år med svære spiseforstyrrelser på Gentofte Hospital og Rigshospitalet.

Jeg har udgivet bogen “Lev med dine følelser” på Psykiatrifondens forlag i 2011. Bogen henvender sig både til klienter, der har vanskeligheder med følelseshåndtering og professionelle, der vil vide mere om, hvordan de kan hjælpe klienterne med at håndtere vanskelige følelser. Ny bog om PTSD er udkommet i 2014 om selvhjælp, hvis man har posttraumatisk belastningsreaktion som følge af traumer fra barndommen, ungdommen eller voksenlivet (Psykiatrifondens Forlag).

Jeg har efteruddannelser i systemisk terapi fra INPRAXIS, kognitiv terapi fra SAKT og i dialektisk adfærdsterapi fra prof. Alan Fruzzetti, Professor Christopher Fairburn (spiseforstyrrelser), Professor Edna Foa (PTSD), Professor Marsha Linehan og Professor Åsa Nilsonnne.

Jeg er certificeret og godkendt supervisor i Prolonged Exposure af Professor Edna Foa, en evidensbaseret behandling af posttraumatisk stress belastning (PTSD). Jeg kan supervisere og certificeret andre behandlere, der vil udvikle sig indenfor prolonged exposure.

Jeg kan tilbyde supervision og uddannelser for psykologer, socialrådgivere, sygeplejskere, behandlere og miljøpersonale i DAT. Jeg tilbyder kurser, foredrag, uddannelse og supervision om dialektisk adfærdsterapi, selvskade, PTSD eller spiseforstyrrelser.

Jeg har afholdt uddannelser og workshops med Professor Alan Fruzzetti, Prof. Marsha Linehan, Prof. Shelly McMain, Professor Jill Rathus og Prof. Edna Foa.

Vil du i kontakt  med Casper Aaen;

Mobil +45 22 98 27 73
Email casper-aaen@casper-aaen.com