Hvem er Casper Aaen

Specialist i voksenpsykoterapi Casper Aaen har arbejdet i voksenpsykiatrien med dialektisk adfærdsterapi fra 2004 til d.d. Denne referenceramme har præget mit arbejde hele vejen, men patientgruppen har ændret sig løbende. Fra 2004-2010 arbejdede jeg med alvorlig anoreksi/bulimi på Rigshospitalet / Gentofte Hospital. Fra 2010 til 2016 arbejdede jeg i psykoterapeutisk ambulatorium for personlighedsforstyrrelser med patienter med emotionel ustabil personlighedsstruktur med selvdestruktiv adfærd, angst, depression og ustabile relationer. Fra 2016 til d.d. arbejder jeg i RegionH i et tværdiagnostisk DAT behandlingstilbud til patienter med forskellige diagnoser: F20, F40 og F60 gruppen. Fælles for dette behandlingstilbud er, at de har hyppige indlæggelse med selvdestruktiv adfærd, suicidal ideation og parasuicidal adfærd.

Jeg arbejder i deltidsstilling i regionen, og jeg har været med til at udvikle og implementere DAT behandling i private organisationer med klienter med aktivt misbrug og personlighedsforstyrrelser.

Jeg har udgivet bogen “Lev med dine følelser” på Psykiatrifondens forlag i 2011. Bogen henvender sig både til klienter, der har vanskeligheder med følelseshåndtering og professionelle, der vil vide mere om, hvordan de kan hjælpe klienterne med at håndtere vanskelige følelser. i 2014 udgav jeg bogen “Kom over dit livs traume – en selvhjælpsbog for mennesker med PTSD på Psykiatrifonden. Jeg har siden hen skrevet kapitler om Prolonged Exposure til PTSD og dialektisk adfærd til fagbøger (se udgivelser).

Jeg har efteruddannelser i systemisk terapi fra INPRAXIS, efteruddannelse i kognitiv terapi fra SAKT/MINDWORK og i dialektisk adfærdsterapi fra prof. Alan Fruzzetti, Professor Christopher Fairburn (spiseforstyrrelser), Professor Edna Foa (PTSD), Professor Marsha Linehan og Professor Åsa Nilsonnne.

Jeg er certificeret og godkendt supervisor i Prolonged Exposure af Professor Edna Foa, en evidensbaseret behandling af posttraumatisk stress belastning (PTSD). Jeg kan supervisere og certificeret andre behandlere, der vil udvikle sig indenfor prolonged exposure.

Jeg kan tilbyde supervision og uddannelser for psykologer, socialrådgivere, sygeplejeskere, behandlere og miljøpersonale i DAT. Jeg tilbyder kurser, foredrag, uddannelse og supervision om dialektisk adfærdsterapi, selvskade, PTSD eller spiseforstyrrelser.

Jeg har afholdt uddannelser og workshops med Professor Alan Fruzzetti, Prof. Marsha Linehan, Prof. Shelly McMain, Professor Jill Rathus og Prof. Edna Foa.

Vil du i kontakt  med Casper Aaen;

Mobil +45 22 98 27 73
Email casper-aaen@casper-aaen.com