Uddannelse i kognitiv teori og Prolonged Exposure – en evidensbaseret PTSD behandling (30 timer)

Denne 5 dages uddannelse i kognitiv teori og evidensbaseret PTSD behandling er for psykologer og læger og er godkendt til specialistuddannelserne. Der er plads til 75% læger/psykologer og 25 er ikke-akademikere (fx sygeplejesker, pædagoger, socialrådgiver mm.).

Denne uddannelse rummer 10 timers kognitiv grundlagsteori som forudsætning for forståelse af kognitiv terapi og 20 timers uddannelse i Prolonged Exposure, en behandlingsmetode til PTSD.

Denne uddannelse giver en unik mulighed for at lære, hvordan man behandler kompleks PTSD hos ofre for vold, voldtægt, seksuelle overgreb i barndommen, trafikulykker og krigsveteraner.

Prolonged Exposure er udviklet af Professor Edna Foa, University of Pennsylvania, USA. Den har meget evidens bag sig og succesraten er høj, selv for uerfarene psykologer. Denne workshop giver behandleren mulighed for at arbejde med klienter med PTSD på en effektiv måde.

Prolonged exposure behandler PTSD på 10-15 sesssion. Den har flest randomiserede forskningsforsøg bag i forhold til EMDR, kognitiv traumebehandling og SIT. Den har gode resultater med klienter med PTSD og comorbid alkoholafhængighed, borderline eller andre psykiatriske lidelser.

Prolonged exposure bruges til krigsveteraner i USA, Canada, Israel og Danmark. Metoden virker generelt på alle traumekategorier, som vises på workshoppen. Marsha Linehan som er grundlæggeren af dialektisk adfærdsterapi anbefaler Prolonged Exposure ved borderline og comorbid PTSD.

Denne workshop giver deltagerne en mulighed for at lære PTSD behandlingen. På 4 dage lærer deltagerne alle komponenterne i behandlingen; psykoedukation om almindelige reaktioner på PTDS, invivo eksponering til lavrisiko situationer og eksponering for traumatiske erindringer. Deltagerne vil lære, hvordan man hjælper klienter til emotionelt konfrontere de traumatiske erindringer for at reducere traumerelaterede symptomer og vanskeligheder.

Workshoppen

Kurset vil begynde med teori og praksis om kognitiv terapi (10 timer).
Derefter gennemgåes teorien og forskningen ved PE og selve behandlingsmetoden (20 timer).
PE består af 3 behandlingsspor: eksponering for traumatiske erindringer og undgåelse/undvigelse situation, steder eller andre stimuli. Derudover interventeres også overfor dysfunktionelle antagelser om sig selv, andre og verden.
På kurset gennemgås alle trin i behandlingen med oplæg, øvelser og danske videodemonstrationer. Deltagerne får præsenteret forskningen og teorien bagved Prolonged Exposure og hvordan man håndtere det emotionelle stress, klienterne kan opleve under behandlingen. Deltagerne lærer at opstille et invivo eksponeringshierarki og gennemføre imaginær eksponering og hot spots.
Der vil være øvelser og træning undervejs. Man vil se videopræsentationer af ægte klientforløb.
Alle behandlingsdele gennemgås og trænes, så deltagerne efter kurset kan gennemføre Prolonged Exposure.

Underviseren

Casper Aaen, psykolog og specialist i voksenpsykoterapi, vil undervise. Han har gennemført mange workshop i Prolonged Exposure (PE) med Edna Foa. Han er certificeret supervisor i PE. Han superviserer ATT i Vejle og Odense og PTSD Pakken i psykiatrien i København. Han har mange kliniske erfaringer med PTSD behandling. Han har skrevet bøgerne ”Lev med dine følelser” (Psykiatrifonden., 2011) og ”Kom over dit livs traume” (Psykiatrifonden. 2014). Han er medforfatter til en kommende bog om PTSD behandling på Hans Reitzels Forlag. Derudover har han mangeårigt erfaring fra psykiatrien med dialektisk adfærdsterapi for borderline patienter og spiseforstyrrelsesbehandling.

Godkendt til specialistuddannelse(r)

(Hvilke/n?)

Emneområde: Intervention voksne, kognitiv

Modul: Specialiseringsmoduler

(udfyldes af sekretariatet)

Merit: (udfyldes af sekretariatet)
Specialist i Psykoterapi med voksne

Specialist i Psykoterapi med børn og unge

12.4.4.2.3 Anden teoretisk referenceramme (30 timer) Kognitiv/adfærdsterapeutisk 30 timer
Specialist i Sundhedspsykologi med voksne

Specialist i Sundhedspsykologi med børn og unge

11.4.4.2.2. Teori og Intervention i det kliniske arbejde (90 timer) Uddannelse retning Voksne 30 timer
Specialist i Psykopatologi 13.4.4.2.3. Behandling 18 timer

  Navn/Name *

  Faktura adresse/Billing adress *

  Postnr. *

  Land/Country *

  E-mail *

  Privat/firma / Private/Company
  PrivateCompany

  EAN nr./WAT nr.

  Kommentar/Comments

  Handelsbetingelser / Terms and Conditions
  - Læs dem her / Read them here

  Jeg acceptere handelsbetingelserne / I accept the Terms and Conditions

  Uddannelse i kognitiv teori og Prolonged Exposure – en evidensbaseret PTSD behandling (30 timer)

  Datoer:
  6.12.23
  14-15.12.23
  20-21.12.23

  Tid: Alle dage kl. 8.30 – 16.00

  Sted: Diakonisse Stiftelsen, Peter Bangsvej 5B, 1 sal, 2000 Frederiksberg

  Pris: 8000,- plus moms. Inklusiv forplejning af drikkevare, frokost.

  Deadline for tilmelding: Dato kommer

  Kurset er godkendt på følgende specialistuddannelser for voksne.

  Godkendt til specialistuddannelse(r)Emneområde
  Modul
  Psykoterapi med voksne12.4.4.2.3. Anden teoretisk referensramme30 timer
  Psykopatologi13.4.4.2.3. Behandling18 timer
  Psykotraumatologi14.4.4.2.2.2. Intervention på individuelt plan i relation til længerevarende og kroniske traumer
  14.4.4.2.4. Valgfri del
  12 timer 18 timer
  Sundhedspsykologi for voksne11.4.4.2.2. Intervention i klinisk arbejde30 timer