Udgivelser af Casper Aaen

Kom over dit livs traume – en selvhjælpsbog til mennesker med PTSD

PTSD-forsidePosttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) er en psykisk sygdom, der kan opstå efter voldsomme begivenheder, som man enten har været involveret i eller vidne til. Det kan fx være overfald, voldtægt, trafikulykker eller krig og naturkatastrofer.

Mange får bearbejdet oplevelsen af at have været i livsfare eller at have mistet kontrollen og lever videre uden mén. Men hos nogle sætter oplevelsen sig fast.

Har du PTSD, plages du af genoplevelser i form af billeder, tanker eller følelser om den traumatiske hændelse. Du vil typisk undgå tanker, ting, steder og personer, der minder dig om det, der skete, fordi det udløser angst, sorg, skyld og skam. Men sådan en undvigelsesmanøvre vedligeholder på længere sigt symptomerne på PTSD.

Jo mere du forsøger at undgå det, der giver ubehag, jo stærkere vil de ubehagelige følelser og angsten blive. I stedet skal du udsætte dig for de situationer, du er bange for på en tryg måde. Gør du det systematisk, vil ubehaget og angsten bliver mindre.
“Kom over dit livs traume” er en selvhjælpsbog til mennesker med mild til moderat PTSD.

Bogens metode er inspireret af den evidensbaserede PTSD-behandling ‘Prolonged Exposure’, der er udviklet af den amerikanske professor Edna Foa. Gennem bogens 11-ugers program vil du lære, hvordan du konfronterer symptomerne på PTSD på en systematisk og tryg måde. Du vil få konkrete anvisninger til, hvordan du kan bearbejde ubehagelige erindringer om traumet, så de ikke plager dig i hverdagen. På den måde vil du opleve færre symptomer.

Bogens første del beskriver mekanismerne bag PTSD, mens anden del guider dig gennem det 11 uger lange forløb. Derudover er der gode råd til dine pårørende. Også fagprofessionelle kan finde inspiration til nye måder at hjælpe klienter med PTSD på.

Lev med dine følelser

Bogen er både henvendt til personer med problemer med at håndtere svære følelser som angst, depression, vrede, skam og skyld. Det er en selvhjælpsbog for at hjælpe personer til at bedre kunne bearbejde eller regulere disse følelser.

Bogen er også rettet til professionelle som ønsker mere viden om, hvordan man kan hjælpe klienter med følelsesproblemer og undvigeadfærd fra problemerne. Der vil være meget viden og gode ideer som kan anvendes i den terapeutiske behandling.

Når traumet sætter sig fast

En traumatisk oplevelse kan sætte sig fast og blive til sygdommen PTSD. Men PTSD kan godt behandles, så man kan leve et normalt liv igen, siger psykolog Casper Aaen, forfatter til ny selvhjælpsbog om PTSD. Voldtægtsofre, soldater i krig og ofre for overfald og ulykker. Det er de tre grupper af mennesker, som hyppigst udvikler PTSD.

Læs den fulde artikel her.

*Alle bøgerne kan købes på Psykiatrifondens forlag www.psykiatrifonden.dk